Darba laika izmaiņas skatīt sadaļā: Jaunumi                 .

  Tālr: 67 144 015

Ārstiem

Laboratorijas testu interpretācijas rokasgrāmata ārstiem

Asins ņemšana un materiālu pieņemšana ārsta praksēexpand_more

1.Paraugu savākšana


2.Paraugu marķēšana
un nosūtījuma noformēšana

Visi paraugi tiek savākti un uzglabāti speciāli paredzētās slēgtās savākšanas sistēmās: vakutaineros, vakuettēs vai monovettēs, mikrotaineros vai „eppendorfa stobriņos”, transporta barotnēs vai citos slēgtos konteineros.

Nav pieļaujama paraugu transportēšana vaļējā veidā!

Parauga marķējumam jāsatur šādu informāciju:

 • pacienta vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
 • asins grupa – ja paraugs tiek nosūtīts imūnhematoloģiskai izmeklēšanai,
 • asins noņemšanas laiks – datums, plkst. – ja tas ir prasīts testam.
Visiem paraugiem jābūt marķētiem!
Nelietot stobriņus, transporta barotnes ar notecējušu derīguma TERMIŅU!

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījuma veidlapa

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījuma veidlapā jānorāda informācija pacienta pareizai un maksātāja pietiekošai identifikācijai

Nosūtījumā jānorāda:

 • ārsta nosūtītāja vārds, uzvārds, personas kods vai identifikators un ārstniecības iestādes kods;
 • pacienta vārds, uzvārds, personas kods vai identifikators, dzimšanas dati, dzimums un klīniskās diagnozes kods;
 • parauga ņemšanas datums, plkst.;
 • apmaksas veids sadarbībai ar laboratoriju: NVD, līgums, maksas vai apdrošināšana (uzrādot apdrošināšanas kompāniju, polises Nr., derīguma termiņu);
 • pasūtītāja pieprasītie izmeklējumi, to skaits;
  • ja stobriņš tiek nosūtīts Imūnhematoloģiskai izmeklēšanai uz nosūtījuma veidlapas ir jābūt norādītai asins grupai un parakstam, kas noteicis asins grupu pacienta klātbūtnē.

Anonīmam pacientam jānorāda:

 • identifikācija (vārds vai Nr.);
 • dzimums;
 • vecums

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījuma veidlapā pirms katra testa ir norāde izmeklējamā materiāla savākšanai:

 • Sa – sarkans vakuuma stobriņš, balta monovette
 • Vi – violets vakuuma stobriņš, rozā monovette
 • Pe – pelēks vakuuma stobriņš, dzeltena monovette
 • Za – zaļš vakuuma stobriņš, oranža monovette
 • Zi – zils vakuuma stobriņš, zaļa monovette
 • U* – urīns (trauks bez konservanta)
 • C – COPAN E-nat, eSwab transporta vai barotne
 • BC – barotnes asins uzsējumiem.

Informāciju par laboratorijā iespējamiem izmeklējumiem un speciālajiem noteikumiem materiāla savākšanai katram testam nepieciešamības gadījumā var saņemt

pa tālruni: 67144015 vai 67143756 vai

e-pastu: info@nms-laboratorija.lv

Vispārīgie atteikuma kritēriji testēšanas materiālam

 • Materiāls nav marķēts.
 • Nepareizi paņemts materiāls (neatbilstošā barotnē, stobriņā).
 • Neprecīzi paņemts materiāls (pietrūkst testa veikšanai vai nepareiza asiņu un antikoagulanta attiecība – piem., koaguloģijas stobriņā).
 • Nav zināms materiāla noņemšanas datums vai laiks (asins grupām, uzsējumiem).
 • Neatbilstoša parauga savākšana vai uzglabāšana.
 • Parauga kvalitātes izmaiņas: hemolīze (acīm redzama hemolīze ir par iemeslu atteikumam izpildīt kāliju, LDH, bilirubīnu, ASAT, NSE, homocisteīnu, asins ainu, koaguloģijas izmeklējumus, asins grupu un Rh faktoru); kontaminēts materiāls (bakterioloģiskiem izmeklējumiem materiāls savākts nesterilā traukā).
 • Imūnhematoloģiskiem testiem:
  • nosūtījumā nav atzīmēta pacienta klātbūtnē primāri noteiktā asins grupa;
  • parauga marķējumā ir labojumi.

Versija 18.09.2017

3.Instrukcijas par materiālu savākšanu pacientiem

Rezultātu saņemšana un interpretācijaexpand_more

Ārstiem izmeklējumu rezultātu apskatīšanai, ar kuriem ir noslēgts līgums, Laboratorija piešķir pieeju sistēmai Datamed.

Atbildēs ir norādīti katra parametra referentie lielumi (normas) atbilstoši vecumam, dzimumam, grūtniecības nedēļai.

Laboratorisko izmeklējumu rezultāti vienmēr jāinterpretē kopā ar pārējiem pacienta izmeklējumu datiem.

 

Veidlapas

arrow_upward