Darba laika izmaiņas skatīt sadaļā: Jaunumi                 .

  Tālr: 67 144 015

Saīsinājumi

AB Antimikrobiskais līdzeklis
ABL Augsta blīvuma lipoproteīdi
ACE Angiotensīna konvertāze
AFA Antifosfolipīdu antivielas
AFP Alfa fetoproteīns
Ag Antigēns
AIDS Iegūtais imūndeficīta sindroms
AKTH Adrenokortikotropais hormons
ALAT Alanīnaminotransferāze
AMA Antimitohondriālās antivielas
AMF Adenozīnmonofosfāts
AMI Akūts miokarda infarkts
ANA Antinukleāras antivielas
ANCA Antineitrofilo leikocītu citoplazmas antivielas
ANR Augšējā normas robeža
Anti CCP Antivielas pret ciklisko citrulināto peptīdu
antiHAV IgM Agrīnās antivielas pret HAV
antiHBc IgM Agrīnās antivielas pret HB serdes antigēnu
antiHBe Antivielas pret HBe
antiHBs Antivielas pret HBs
antiHCV Antivielas pret HCV
APC-R Proteīna C rezistences tests
APTL Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks
ASAT Aspartātaminotransferāze
ASO Antistreptolizīns O
Av Antivielas
BE Bāzu ekscess
BK Bacillus Koch
BNP Nātrijurētiskais peptīds
C3 Komplementa komponents 3
C4 Komplementa komponents 4
CA 125 II Onkoloģiskais antigēns 125
CA 15-3 Onkoloģiskais antigēns 15-3
CA 19-9 Onkoloģiskais antigēns 19-9
CA 72-4 Onkoloģiskais antigēns 72-4
cAMF Cikliskais AMF
CEA Karcinoembriālais antigēns
CIN Cervikāla intraepiteliāla neoplāzija
CMV Citomegalovīruss
CNS Centrālā nervu sistēma
CRO C-reaktīvais olbaltums
Cyfra 21-1 Citokeratīna fragments 21-1
Da Daltons
DHEA-SO4 Dehidroepiandrosterona sulfāts
DIK Disseminēta intravaskulāra koagulācija
DNS Dezoksiribonukleīnskābe
DPD Deoksipiridolīns
Ds Dubultspirāle
EA Epšteina-Barra vīrusa agrīno antigēnu komplekss
EBNA Epšteina-Barra vīrusa kodola antigēnu komplekss
EBV Epšteina-Barra vīruss
ECP Eozinofilie katjoniskie proteīni
EGĀ Eritrocītu grimšanas ātrums
ENA Ekstrahētspējīgie nukleārie antigēni
fl Femtolitrs
FSH Folikultropais hormons
FT3 Brīvais trijodtironīns
FT4 Brīvais tiroksīns
GGT Gamma glutamiltransferāze
Gn-RH Gonadotropais atbrīvotājhormons
Gr– Gramnegatīvs
Gr+ Grampozitīvs
HAV Hepatīta A vīruss
Hb Hemoglobīns
HbA Hemoglobīns A
HBcAg Hepatīta B serdes antigēns
HBeAg Hepatīta B e antigēns
HBsAg Hepatīta B virsmas antigēns
HBV Hepatīta B vīruss
HCG Horiongonadotropīns
HCV Hepatīta C vīruss
HIV Cilvēka imūndeficīta vīruss
HLA Human leukocyte antigens
HPV Cilvēka papilomas vīruss
HSV Herpes simplex vīruss
Ht Hematokrīts
IF Imūnfluorescence
Ig Imūnglobulīns
IgA Imūnglobulīns A
IgD Imūnglobulīns D
IgE Imūnglobulīns E
IGF-1 Insulīnam līdzīgais augšanas faktors-1
IGFBP-3 Insulīnam līdzīgā augšanas faktora saistošais proteīns-3
IgG Imūnglobulīns G
IgM Imūnglobulīns M
INR Starptautiska normalizēta protrombīna attiecība
IV Internacionālās vienības
kDa Kilodaltons
KK Kreatīnkināze
KK-MB Kreatīnkināzes MB frakcija
Kvv Koloniju veidojošas vienības (CFU)
L Litrs
LDH Laktātdehidrogenāze
LH Luteinizētājhormons
MCH Vidējā hemoglobīna koncentrācija vienā eritrocītā
MCHC Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītos
MCV Vidējais eritrocītu tilpums
MHC Galvenais audu saderības komplekss
Ml Mililitrs
Mmol Milimols
Mol Mols
MRI Magnētiskās rezonanses izmeklēšana
MRSA Meticilīnrezistentais S.aureus
MS Meticilīnjūtīgais
nDNS Natīvā dezoksiribonukleīnskābe
NK Dabiskās galētājšūnas, naturālie killeri
NSE Neironspecifiskā enolāze
NT Neirosonogrāfija
PAPP-A Ar grūtniecību asociētais plazmas proteīns A
pCO2 Parciālais CO2
PCOS Policistisku olnīcu sindroms
Pg Progesterons
pg Pikograms
pH Brīvo ūdeņraža jonu koncentrācija
PĶR Polimerāzes ķēdes reakcija
pO2 Parciālais O2
PRL Prolaktīns
PSA Prostatas specifiskais antigēns
OGTT Orālais glikozes tolerances tests
RDW Eritrocītu lieluma izkliede
RF Reimatoīdais faktors
Rh Rēzus faktors
RNS Ribonukleīnskābe
RPR Reagīnu antivielu noteikšana
SAS Sirds-asinsvadu slimības
SCC Plakanšūnu vēža antigēns
SF Sārmainā fosfotāze
SHSG Sekshormonu saistošais globulīns
SLV Sistēmiskā sarkanā vilkēde
Spec. Specifiskais
Ss Viendiega spirāle, single stranded
STH Cilvēka augšanas hormons, somatotropais hormons
STS Seksuāli transmisīvās slimības
T-NK T citotoksiskās šūnas, T galētājšūnas, T killeri
T-CD4 T līdzētājšūnas, T helperi
T-CD8 T nomācējšūnas, T supresori
t. s. Tā saucamais
T3 Trijodtironīns
T4 Tiroksīns
Tg Tireoglobulīns
TIR Treponema pallidum imobilizācijas reakcija
TNF Tumora nekrozes faktors
TPA Audu polipeptīda antigēns
TPHA Treponema pallidum hemaglutinācijas reakcija
TRH Tireoliberīns
TSG Tiroksīnu saistošais globulīns
TSH Tireotropais hormons
U. c. Un citi/un citas
V Vienības
VCA Epšteina-Barra vīrusa kapsīda antigēns
VZV Varicella zoster vīruss
WHO, PVO Word Health Organisation, Pasaules Veselības organizācija
ZBL Zema blīvuma lipoproteīdi

 

arrow_upward