Nacionālais Medicīnas Serviss - Laboratorija
67-144-015Tālrunis uzziņām
Tālruņi:

+ 371 67144015
+ 371 67143756

Fakss:

+ 371 67436700

info@nms-laboratorija.lv

Par mums


SIA „Nacionālais Medicīnas Serviss-Laboratorija” savu darbību uzsāka 1995.gadā un šobrīd ir izveidojusies par vienu no lielākajām un modernākām laboratorijām Latvijā. Galvenais uzņēmuma mērķis – sniegt kvalitatīvus laboratorijas pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem.

 NMS-Laboratorijas augstā profesionalitāte ir novērtēta ar akreditācijas
apliecību, kas apliecina mūsu kompetenci veikt izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām sekojošajā sfērā: no cilvēka iegūta materiāla imunoloģiska, klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, koaguloģiska, molekulāri bioloģiska, citoloģiska, klīniska un mikrobioloģiska izmeklēšana.

NMS-Laboratorija sniedz pakalpojumus primārās un sekundārās medicīniskās palīdzības sniedzējiem, iestādēm, kas nodarbojas ar zinātniskiem un bio-medicīnas pētījumiem, kā arī citiem ieinteresētiem klientiem. Laboratorijas personāls sniedz konsultatīvos pakalpojumus visos laboratorijas izmeklējumu aspektos, kā arī , ja nepieciešams, palīdz izvēlēties piemērotāko izmeklēšanas gaitu.

NMS-Laboratorijai ir plašs filiāļu tīkls, kas ļauj apkalpot ārstus un pacientus no visiem Latvijas novadiem. Ir izveidots laboratorijas kurjerdienests, kas nodrošina izmeklējamā materiāla transportēšanu uz laboratoriju un rezultātu piegādi klientam.

Pašlaik laboratorijai ir 19 filiāles, kurās kopumā strādā 143 darbinieku.
Izmeklējumu veikšanai tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas Siemens, Abbott, Roche, Sysmex u.c.
Lai apliecinātu izmeklēšanas procesa rezultātu kvalitāti, laboratorija piedalās Labquality (Somija), DGKL (Vācija), INSTAND (Vācija), LIC (Latvijas Infektoloģijas centrs), KIC (Klīniskās imunoloģijas centrs) organizētajās starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas programmās.

NMS-Laboratorija apkalpo vidēji 2000 pacientus dienā. 2010.gadā tika apkalpoti vairāk nekā 350 tūkstoši pacientu un veikti 1,6 miljoni izmeklējumu.